Snart är det dags, ViS konferensen 23 november 2020

Snart är det dags för årets vuxenutbildningskonferens. Precis som för flera andra
arrangemang har den pågående pandemin påverkat konferensen. Från att från början varit planerad som en tvådagarskonferens i Stockholm i slutet av mars, är det nu en digital endagskonferens i slutet av november. Från ViS sida är vi dock glada över att kunna genomföra konferensen med samma inriktning och samma medverkande som ursprungligen planerats.

Just nu pågår många aktiviteter på Regeringskansliet som kommer att påverka
vuxenutbildningen. Ändringar i vuxenutbildningsförordningen och mottagande av remissvar på utredningar som berör vuxenutbildningen är några av dessa aktiviteter. Här är det viktigt att vuxenutbildningen gör sin röst hörd, och den kommande ViS konferensen är en plattform för just detta.

Vid konferensen kommer du att få lyssna på presentationer av regeringsföreträdare, utredare och sakkunniga inom vuxenutbildningsområdet. Vi har valt ut utredningar och frågeställningar som direkt påverkar villkoren för komvux. Efter inledande presentationer kommer du att kunna diskutera dessa frågor med kollegor i mindre grupper. Utifrån diskussionsanteckningarna kommer ViS göra en sammanställning av de synpunkter och tankar som lämnats vid konferensen och överlämna dessa till regeringen inför deras fortsatta arbete.

På detta sätt vill vi se till att du som konferensdeltagare både får de senaste nyheterna och framtidstankarna om vuxenutbildningen, samtidigt som du får en möjlighet att påverka vuxenutbildningens framtid.

Du som är anmäld till konferensen ska ha fått ett utskick med information om inloggning med mera.