Vad kan ett nationellt resurscentrum erbjuda dig som lärare i matematik i komvux?

Webbinarium onsdag 6 mars

Vid seminariet kommer Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) att ge sitt perspektiv på matematikundervisningens utmaningar och möjligheter, och berätta om de resurser som NCM kan erbjuda som stöd för dig som matematiklärare i komvux. Han kommer också att diskutera kursplaner i matematik för grundläggande och gymnasial nivå. Vilka förändringar är på gång och hur kan kursplaner användas och tolkas för en meningsskapande undervisning?

Seminariet inleds med en kort presentation av aktuella seminarier/konferenser som ViS nätverk för vuxnas matematiklärande arrangerar eller medverkar i.

Deltagandet är gratis men föranmälan krävs. Länk för anslutning till mötet skickas ut till deltagarna senast på förmiddagen 6 mars.

Anmäl dig via mail till vismatematik@visnet.se senast måndag 4 mars kl.20.

Seminariet genomförs i Zoom och pågår 15.00-16.30.

Varmt välkomna!