Vägledning av vuxna i anpassad skolform

Webbinarium tisdagen den 6 februari klockan 14.00-15.00

Nätverket för Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen bjuder in till ett webbinarium som handlar om vägledning av vuxna som läser anpassad skolform.

Vi kommer att få träffa Anette Kagelind som berättar hur hon arbetat och arbetar med målgruppen. Vilken vägledningsmetod och vilka verktyg hon använder, hur man kan tänka i samtalet med målgruppen. Tanken är att vi sedan har mycket tid för frågor och kollegialt utbyte.

Anette Kagelind läste till studie- och yrkesvägledare vid Malmö universitet 2000-2003, har arbetat på Arbetsförmedlingen, gymnasiesärskolan och sedan två år tillbaka inom Vuxenutbildningen i Göteborg med elever som går anpassad skolform.

Klicka här för att ansluta till mötet

Välkomna!