ViS konferensen 2-3 maj

När har vuxenutbildningen lyckats?

Datum
2-3 maj 2023

Plats
Konsert & Kongress, Linköping
Första dagen kan också följas digitalt

Information och anmälan

 

 

 

Årets tema

Vid årets konferens ställer ViS en väldigt enkel fråga till alla de intressenter som vill ha en vuxenutbildning med hög kvalitet: När har vi lyckats?

Temat för årets konferens är kvalitet inom vuxenutbildningen och vi kommer, tillsammans med föreläsare, politiker och forskare att vrida och vända på frågeställningen “När har vuxenutbildningen lyckats?”

Konferensen består som helhet av två dagar där den första, tisdagen den 2 maj, också sänds digitalt för de som inte har möjlighet att närvara på plats i Linköping.
Under tisdagen den 2 maj erbjuds bland annat föreläsningar från olika myndigheter.  Tisdagen kommer också att bjuda på en genomgång av den då nypublicerade vårändringsbudgeten och dess betydelse för Komvux.

Under konferensens andra dag erbjuds deltagarna en stor bredd av valbara seminarier på förmiddagen, med bland annat forskare, myndigheter och föreläsare knutna till våra olika nätverk. På eftermiddagen planeras en paneldialog med olika intressenter runt Komvux kring frågan “Kvalitet – för vem?”.

Program tisdag 2 maj

8:30 – 10:00 Registrering

10:00 – 10:15 Inledning                                                           

10:15 – 10:45 Regeringens politik för vuxenutbildningen

10:45 – 12:15 Skolverket

Lunch

13:30 – 14:30 Skolinspektionen

14:30 – 15:00 Kaffepaus och besök hos utställarna

15:00 – 16:00 Mats Alvesson, professor Lunds Universitet

16:00 – 16:15 Moderators sammanfattning

18:00  Middag

 

Program onsdag 3 maj

08:30 – 09:30 Parallella seminarier 

09:30 – 10:15 Parallella seminarier

10:15 – 11:00 Kaffepaus och besök hos utställarna

11:00 – 12:00 Parallella seminarier

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 Paneldebatt – Därför lyckas vi!

14:00 – 15:00 Avslutningstalare Stina Wolter

Vi ses i Linköping!