Webbinarium, Statistikens roll i matematikkurserna. Platser kvar!

Statistikens, diagrammens och modelleringens roller i matematikkurserna – i ljuset av mediebevakningen av pandemin

Covid-19 rapporteringen i olika medier visar tydligt att alla medborgare behöver kunna tolka och förstå den information som myndigheter och media lämnar i form av texter, statistik och diagram. Det är dessutom unikt att delar av matematikkurserna får en sådan aktualitet.

Under två eftermiddagar torsdag 29 april och onsdag 19 maj 2021 kl. 15  – 17 bjuder ViS matematiknätverk in till ett samtal kring behovet och betydelsen av statistikkunskaper.

Vid det första tillfället samtalar fyra forskare med utgångspunkt från sina forsknings/intresseområden. De medverkande är:

  • Tom Britton, professor i Matematisk statistik vid Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.
  • Martin Lackéus, forskare och lärare vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
  • Jonas Bergman Ärlebäck, verksam på matematiska institutionen vid Linköpings universitet där han undervisar i matematik och matematikdidaktik.
  • Oduor Olande, lektor i matematikdidaktik vid institutionen för matematik, Linnéuniversitetet.

Presentationer av de medverkande finns här.

Några frågeställningar blir:

  • Hur skapas modeller för smittspridning?
  • Vad säger kursplanerna och hur kan de komma att förändras?
  • Hur tolkas diagram och olika statistiska mått?
  • Hur insamlas och tolkas data av ”mjukare karaktär”?
  • Vilka didaktiska utmaningar finns?

Efter det inledande samtalet finns möjlighet att i mindre grupper träffa forskarna. Det kommer också att ges tillfälle till kontaktskapande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Vid det andra tillfället, 19 maj, får de didaktiska frågorna mer utrymme.

Seminarierna är visserligen arrangerade av matematiknätverket men frågorna har ett stort allmänintresse inte bara för matematiklärare utan också för skolledare och andra yrkeskategorier. Vi välkomnar därför alla med intresse och nyfikenhet!

Båda seminarierna genomförs digitalt, i huvudsak med Zoom som redskap.

Seminarierna är avgiftsfria men kräver föranmälan.

Anmälan ditt deltagande till linda.jarlskog@lund.se

Varmt välkomna!