Kurser & Konferenser

Hur förbereder lärarutbildningarna för komvux?

2019 uppmärksammades regeringen av bl.a. professor Andreas Fejes på att lärarutbildningarna inte förbereder studenterna för arbete inom komvux. Regeringen gav därför Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga och granska detta. Nu har UKÄ släppt sin rapport, där man både pekar på stora brister i hur lärarutbildningarna förbereder för komvux, och förslag på hur detta kan förbättras….

Läs mer

Seminarium om Matematik och språk

Tisdag 25 maj kl. 15 arrangerar NVL ett seminarium på temat Matematik och språk. Håkan Lennerstad, professor vid Blekinge Tekniska Högskola medverkar. Arrangemanget sker i samarbete med ViS matematiknätverk. Läs mer

Läs mer

Presentation från ViS Live med KLIVA

ViS Live med KLIVA utredningen Över 200 personer hade anmält sig till dagens webbinarium med Karin Sandwall från KLIVA-utredningen och Jussi Koreila från ViS. Mikael Andersson var moderator. Tack alla för ert deltagande!     Några punkter som togs upp var Det behövs tillförlitlig statistik Begränsad tid på Sfi med möjlighet till förlängning KSA (kommunala…

Läs mer

ViS Live – stärkt kvalitet inom sfi

Stärkt kvalitet inom sfi Datum: 4 maj Tid: 09.00 – 10.00 Plats: Zoom webbinarium I december lämnade KLIVA-utredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen lämnade en rad förslag inom sfi, svenska som andraspråk och sfi i kombination med andra utbildningar. Det främsta syftet med utredningen förslag var att stärka kvaliteten inom sfi, men flera av förslagen…

Läs mer

Webbinarium, Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Den 13 april är det premiär för ViS webbinarier. Som första tema har vi valt att lyfta skollagens krav på att verksamheten ska basera sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta krav är något som alla känner till, men vad betyder det egentligen? Hur arbetar man för att uppfylla…

Läs mer