LiV – Lärande i vuxenutbildningen

LiV fokuserar på att öka tillgängligheten inom vuxenutbildningen genom tillgång till såväl specialpedagogiskt stöd som enklare anpassningar i vardagen. Vi ser ett stort behov av att lyfta goda exempel på hur man kan utveckla vuxenutbildningen mot en allt större tillgänglighet.