Stipendium

ViS-matematiks konferensstipendium 2019

Stipendiet syftar till att premiera en utveckling inom vuxnas matematiklärande.
Det syftar även till att spegla den egna undervisningspraktiken ur ett internationellt perspektiv.

Stipendiet som kan sökas av ViS-medlemmar, riktar sig till legitimerade matematiklärare och specialpedagoger/lärare som under en längre tid varit verksamma inom vuxenutbildningens matematikundervisning.

Stipendiet ger möjlighet till kostndsfritt delta i konferensen ALM 26 “Math in a Digital Age”,Lund 7-10 juli 2019

 

Klicka på länken för att komma till ALMs hemsida.

Ansökningskriterier, förväntningar på dokumentation och rapportering

Nya villkor för stipendiet kommer att gälla för 2019. Mera informaiton presenteras snart här.

 

Sista ansökningsdatum 1 maj 2019.

 

Tidigare stipendiater

2016 Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter

Motivering:  Med temat för sommarens ALM-konferens, Numeracy, som lins beskriver Lisa Valtersson på ett insiktsfullt och reflekterande sätt sina genomförda och pågående utvecklingsarbeten och hur dessa har påverkat den egna undervisningspraktiken. Lisas arbete bidrar också till utveckling av kollegornas undervisning och har en tydlig strävan mot integrering av forskning och undervisningserfarenhet.