Stipendium

Studie- och yrkesvägledarstipendium

Från och med 2018 erbjuder SiV (studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning) ett Tema- och Aktivitets stipendium.

Tema- och Aktivitets stipendium
Syftet med stipendiet är att främja nätverkande och kunskapsutbyte samt stimulera till utveckling inom vägledningsområdet på den egna arbetsplatsen, t.ex. genom jobbskuggning och/eller studiebesök i Sverige eller Norden.
Du som är verksam inom vuxenutbildningen och som är medlem i ViS kan söka Tema- och Aktivitets stipendium och få bidrag som kan täcka helt eller delvis dina kostnader.

Din ansökan ska innehålla 
– Presentation av dig själv och din arbetsplats
– Syftet med studiebesöket
– Vad du vill besöka och när?
– Hur vill du använda dina kunskaper när du kommer hem igen?

Efter genomförd aktivitet
Vill vi att du ska också beskriva lite kort om vad du har varit med om och vilka nya erfarenheter som du har fått med dig. Detta kommer att presenteras på visnet.se och på SiVs facebooksida för att sprida kunskaperna vidare och inspirera andra.

Missa inte dina möjlighet, skriv ansökan redan idag!
Skicka din ansökan via mejl senast 2 juni 2019 till Eva-Britt Florin,
eva-britt.florin@jonkoping.se
Lycka till!