ViSk – Kuratorer inom vuxenutbildningen

Vårt nätverk för kuratorer inom vuxenutbildningen arbetar främst med nätverkande, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.