Planerings- och dimensioneringsutredningen

Jan Rehnstam från ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, U 2018:01” besökte ViS styrelsemöte 28 februari 2019.
Några av punkterna som diskuterades var avvägningen mellan regionala kompetensbehov och den lokala kännedomen om både arbetsmarknad och elevens sammansatta utbildningsbehov. Så väl utbildningarnas som elevernas finansiering diskuterades också, liksom frågan om ansvarsfördelningen mellan den statliga, regionala och lokala nivån.

Läs SKLs Sammanfattning och PM om utredningen Planering och dimensionering av gymnasial utbildning