Utbildningsministern inviger Vuxenutbildningens dag och mottar ViS rapport

Utbildningsminister Anna Ekström invigde Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019. ViS överräckte samtidigt rapporten Framtidsfrågor för vuxenutbildningen rapportserie 2019:01.

Bakgrund
Vid ett seminarium på ViS-konferensen 2019, diskuterade medlemmarna vilka frågor som är viktiga för vuxenutbildningen nu och framåt. Frågorna skulle ligga till grund för en rapport att presentera  i Almedalen.

Rapportens tre viktiga framtidsfrågor
1) Likvärdigheten inom vuxenutbildningen
2) Särskilt stöd inom vuxenutbildningen
3) Entreprenad och/eller frivux

Hantering av rapporten
* 2 juli överlämnad till utbildningsministern
* Till SKL
* Till Lars Stjernkvist, Planerings- och dimensioneringsutredningen
* Till utbildningsutskottets ledamöter
* 15 september på remiss till ViS medlemmar
* Remissvar önskas senast 15 oktober till info@visnet.se