Inbjudan att lämna synpunkter om sfi-peng till utbildningsanordnare

Inbjudan till möte med utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare, U 2020:08

Utredningen om sfi-peng, inbjuder lärare och rektorer inom vuxenutbildningen till en hearing 31 januari 2022 kl 09.00 – 11.30.

För att alla ska kunna komma till tals är antalet platser kraftigt begränsat.

Här hittar du inbjudan med information om innehåll och anmälan.

Det behövs ingen egentlig förberedelse utöver att läsa Kommittédirektiv Sfi-peng till utbildningsanordnare