Kallelse till ViS årsmöte 2021

ViS medlemmar välkomnas till årsmöte onsdag 14 april kl 13. Mötet måste tyvärr även i år genomföras digitalt via Zoom.

Till allt om årsmötet