Möte med Arbetsförmedlingen

Carina Mellberg, Nanna Forsberg och Petter Carolusson från Arbetsförmedlingen

På februari månads styrelsemöte gästades ViS av Petter Carolusson, Carina Mellberg och Nanna Forsberg från Arbetsförmedlingen.

Dialog fördes om hur fler elever kan anvisas till reguljär vuxenutbildning. Mötet konstaterade att alltför många individer har svårt att kunna tillgodogöra sig en reguljär utbildning, även om kommunerna kan erbjuda kombinationsutbildningar med språkstöd. Många gånger behövs motiverande samtal och förberedande insatser innan eleverna är redo för studier.

Vidare fördes en dialog kring vikten av gemensamma målgruppsanalyser mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

ViS styrelse tackar för ett givande samtal, och ser fram emot en god samverkan framöver.