Möte med Svenskt Näringsliv, rapport från styrelsemötet 7-8 mars

VIS sista fysiska styrelsemöte innan det kommande årsmötet genomfördes i ett insnöat Stockholm.

Vi fick besök av Hanna Cederqvist från Svenskt Näringsliv. Det blev en givande dialog med avstamp i de rapporter och ställningstaganden kring kompetensförsörjningen som Svenskt Näringsliv gjort det senaste året. Hannas presentation blandades med en, för oss i styrelsen, väldigt givande diskussion kring hur de resonerat kring såväl de ställningstaganden som de gjort i sina rapporter som frågor kring hur de olika aktuella utredningarna kring Yrkesvux kan förväntas påverka tillgången till rätt yrkesutbildad arbetskraft framöver.

Styrelsemötet handlade också om de sista förberedelserna inför årsmötet den 17 april. Vi hade en dialog med representanter ur årets valberedning kring hur arbetet sett ut med att få fram förslag på sammansättning av styrelsen för kommande verksamhetsår. Valberedningen har fört samtal med både nuvarande styrelsemedlemmar och nominerade personer. Vi fick en bra bild av hur dessa samtal legat till grund för det förslag på styrelse 2023 som kommer att presenteras på årsmötet. Valberedningen har också gått igenom förbundets stadgar och lyfte ett par otydligheter där de gärna skulle se förtydliganden vilka kommer föreslås årsmötet för eventuellt beslut.