Nominera till ViS styrelse 2021/22

Nominera till ViS styrelse 2021/22

Välkommen att nominera kandidater till ViS styrelse. Du kan nominera dig själv eller någon kandidat som du vet skulle passa. Det är ett intressant och viktigt uppdrag. Den nominerade ska ha en bred och gedigen erfarenhet av vuxenutbildning och tid och förmåga för ett tidvis krävande arbete. Uppdraget i styrelsen kräver medlemskap i ViS och att man har sin huvudsakliga sysselsättning inom vuxenutbildning.

Med nomineringen önskas svar på följande:

  • Den nominerades namn, organisation, ansvarsområde och kontaktuppgifter
  • Finns den tid som krävs för uppdraget dvs för både möten, evenemang och arbetet däremellan såsom remissvar, påverkansarbete, evenemangsplanering etc?
  • Vad vill den nominerade främst arbeta med för frågor och driva i styrelsearbetet
  • Finns specialist-/intresseområde att tillföra styrelsearbetet?

Valberedningen önskar få nomineringarna senast 1 mars till vavrautbildning@gmail.com