Öppet brev angående statsbidrag för kartläggning och validering 2023

Hej,
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för samtliga aktörer inom formell vuxenutbildning i Sverige och företräder i dagsläget över 200 medlemsorganisationer, såväl kommuner, kommunalförbund som enskilda utbildningsanordnare.

Vi vill, på flera av våra medlemmars uppmaning, framföra ett ifrågasättande kring riktigheten i fördelningen av statsbidraget för kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning för 2023.

Öppet brev till Skolverket – Kartläggning och validering 2023

För styrelsen
Vuxenutbildning i Samverkan,
ViS Marie Egerstad
Ordförande
marie.egerstad@visnet.se