Remiss till ViS medlemmar. Framtidsfrågor för vuxenutbildningen rapportserie 2019:01.

Bakgrund
Vid ett seminarium på ViS-konferensen 2019, diskuterade medlemmarna vilka frågor som är viktiga för vuxenutbildningen nu och framåt. Seminariet lade grunden för en rapport som ViS överlämnade till utbildningsminister Anna Ekström på Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019.

Rapportens tre viktiga framtidsfrågor
1) Likvärdigheten inom vuxenutbildningen
2) Särskilt stöd inom vuxenutbildningen
3) Entreprenad och/eller frivux

Läs hela rapporten Rapport 2019_01_Framtidsfrågor för vuxenutbildningen

Remiss
För vårt fortsatta påverkansarbete vill vi ha medlemmarnas synpunkter på rapporten. Vi behöver era remissvar senast 15 oktober till info@visnet.se