Samråd med Skolverket om svenskämnet

ViS representerades av Jenny Sjögren i  samrådet 11 mars 2021 om svenskämnet. Skolverket Skolverket ledde mötet tillsammans med Svensklärarföreningen, Riksförbundet lärare i Svenska som andraspråk och Lärarnas riksförbund.

Samrådet var mycket givande. Vi hanterade frågor om t.ex. kursplaner för nyspråksinlärning, tydliggörande av vilka som ska läsa SVA/SVE, komplexiteten med sent anlända som läser introduktionsprogram men inte vill delta i SFI utan istället läser SVA på gymnasiet.

Vi talade också om vikten av utbildning om andraspråksinlärning för alla lärare då språkundervisning är hela utbildningssystemets ansvar. Samrådet fortsätter längre fram i vår och efter sommaren. Hör gärna av dig om du har inspel som vi ska ta med oss till de fortsatta mötena.