Vad händer med betygsdatabasen?

Skolverket fick 2017 i uppdrag att genomföra en förstudie gällande en nationell databas för registrering av betyg och gymnasieexamen samt utreda om även andra uppgifter bör registreras i databasen och vem som bör få tillgång till uppgifterna. I uppdraget ingick även att överväga om den befintliga databasen (BEDA) bör byggas ut, i stället för att skapa en ny databas.
Utredningen överlämnades till Utbildningsdepartementet i januari 2018

Läs  Utredning betygsdatabas

ViS medlem Sundsvall sammanfattar och diskuterar rapporten Nationell betygsdatabas för vuxenutbildningen, sammanfattning av Sundsvall

Detta är en viktig fråga för vuxenutbildningen som ViS kommer att lyfta.