Vad tycker politikerna?

Snart är det val och för ViS är vuxenutbildning en av valets viktigaste frågor.

Därför ställde vi fyra frågor till riksdagspartierna.
Vi frågade om deras syn på:

  • statsbidragen för kommunal vuxenutbildning
  • regionalisering i förhållande till lokalt behov av planering och dimensionering
  • vuxenutbildning utifrån individens eller arbetsmarknadens behov
  • komvux som integrationsåtgärd

 Här hittar du svaren