ViS kommenterar Skolverkets statsbidragstilldelning för regionalt yrkesvux 2025

Nu har Skolverkets tilldelningsbeslut gällande regionalt yrkesvux kommit. I en skrivelse till utbildningsminister Mats Persson och statssekreterare Katarina Lundahl  påtalar ViS bristerna i nuvarande system.

  • Kommunerna tvingas söka fler platser än vad man ser behov av för att säkra upp inför oförutsedda händelser. Detta leder till att stora delar av statsbidraget inte kan utnyttjas fullt ut, utan återbetalas.
  • Statsbidragen har inte följt den allmänna prisutvecklingen. Statsbidragsnivåerna har inte justerats på mer än 6 år i fallet Regionalt Yrkesvux och inte på mer än 12 år i fallet Yrkesförare lastbil.

ViS efterfrågar mer långsiktiga samt indexuppräknade statsbidrag för regionalt yrkesvux.

Läs hela skrivelsen