ViS-konferensen 2022 är över – och nu då?

Tack 

Först och främst vill vi rikta ett stort TACK till alla medverkande och deltagare, såväl på plats som på distans, som gjorde årets VIS-konferens till en succé.

Konferensgruppen, VIS styrelse och nätverken jobbar nu vidare utifrån all den input vi fick i Stockholm förra veckan. Materialet från gruppdiskussionerna under passet ”Om vuxenutbildningen själv fick bestämma” sammanställs just nu och kommer ligga med som underlag i alla de möten och diskussioner vi har inplanerade framöver.

Utvärdering av konferensen

Vecka 42 skickar vi ut en kort enkät rörande årets konferens, för att säkerställa att vi mot slutet av våren 2023 ska kunna leverera en minst lika bra konferens i Linköping.

”What if” Skellefteå

Delar av VIS styrelse kommer medverka vid konferensen ”What if” i Skellefteå den 25-26 oktober tillsammans med bland andra SKR, Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun. Vi kommer givetvis lyfta alla de goda idéer som spelades in till oss under VIS-konferensen för att visa hur komvux, givet rätt förutsättningar, kan vara den alldeles nödvändiga motorn i kompetensförsörjningen.

Övriga forum

Representanter i styrelsen medverkar i sina ordinarie roller även på SKR:s komvuxkonferens 2022 där information och diskussioner kring aktuella förändringar inom komvux skall behandlas.

Från VIS sida ser vi givetvis fram emot ett aktivt samarbete med såväl departement som myndigheter när den nya regeringen tillträtt.