Påverkan

Remiss till ViS medlemmar. Framtidsfrågor för vuxenutbildningen rapportserie 2019:01.

Bakgrund Vid ett seminarium på ViS-konferensen 2019, diskuterade medlemmarna vilka frågor som är viktiga för vuxenutbildningen nu och framåt. Seminariet lade grunden för en rapport som ViS överlämnade till utbildningsminister Anna Ekström på Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019. Rapportens tre viktiga framtidsfrågor 1) Likvärdigheten inom vuxenutbildningen 2) Särskilt stöd inom vuxenutbildningen 3) Entreprenad och/eller frivux…

Läs mer

Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019

För sjätte året i rad anordnade ViS en heldag i Almedalen. Vuxenutbildningens dag i Almedalen har blivit en självklar programpunkt under denna vecka för de som jobbar med, eller är intresserade av vuxenutbildning. Denna artikel är en sammanfattning av dagens sex programpunkter. Vad vill regeringen med komvux? Medverkande: Anna Ekström (S) utbildningsminister Utbildningsminister Anna Ekström…

Läs mer

Utbildningsministern inviger Vuxenutbildningens dag och mottar ViS rapport

Utbildningsminister Anna Ekström invigde Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019. ViS överräckte samtidigt rapporten Framtidsfrågor för vuxenutbildningen rapportserie 2019:01. Bakgrund Vid ett seminarium på ViS-konferensen 2019, diskuterade medlemmarna vilka frågor som är viktiga för vuxenutbildningen nu och framåt. Frågorna skulle ligga till grund för en rapport att presentera  i Almedalen. Rapportens tre viktiga framtidsfrågor 1) Likvärdigheten inom…

Läs mer

Samtal med SKL om upphandling, yrkesvux, planerings- och dimensioneringsutredningen mm.

Delar av ViS styrelse träffade Kristina Cunningham och Helena Wintgren på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi hade tre timmars mycket bra diskussioner kring frågor som vi anser har stor betydelse för dagens och framtidens vuxenutbildning. Vi pratade bland annat om att dagens upphandlingssystem är problematiskt, att det är resurskrävande utan att för den skull…

Läs mer

Möte med betygsutredningen

ViS kärnverksamhet är att bevaka och påverka viktiga frågor för vuxenutbildningen. Styrelsen har träffat Betygsutredningen som har i uppdrag att utreda och föreslå en modell för hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen gav en god bild av var man står i arbetet just nu och vi hade mycket bra diskussioner kring hur…

Läs mer