Påverkan

Möte på Utbildningsdepartementet om yrkesvux

Representanter från ViS styrelse var 29 mars inbjudna till Utbildningsdepartementet för att träffa statssekreterare Kristina Persdotter och föra en dialog om framtidens yrkesutbildning inom komvux. Förutom Simon Dahlgren och Marie Egerstad från ViS, deltog även representanter från Svenskt Närlingsliv, SKR och LO. Utbildningsdepartementet efterfrågade ViS synpunkter på hur yrkesutbildningen för vuxna och regionalt yrkesvux kan…

Läs mer

Samråd om elevhälsa

Jussi, Anna och Michaela från ViS styrelse träffade 17 mars Skolverket för samråd kring stöd till elever under rubriken elevhälsa. Följande frågeställningar utgjorde agenda: Hur är elevhälsan respektive stödet organiserat i landets komvuxverksamheter? (OBS, Komvux som särskild utbildning ska inte ingå i studien) Hur har ni hanterat begreppsapparaten i era undersökningar? Vi förstår det som…

Läs mer

ViS årsmöte

ViS medlemmar välkomnas till årsmötet 4 april 2022 kl 15 – 17. Ta chansen att vara med och påverka förbundets fortsatta arbete. Gå till anmälan samt årsmöteshandlingarna.

Läs mer

Den kommande ämnesbetygsreformen

Skolverket höll ett informationsmöte 17 januari om den kommande ämnesbetygsreformen. Från ViS deltog Claudiu Deak och Michaela Zankl. Skolverket har i uppdrag att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg med utgångspunkt i de förslag som lämnas i betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper (SOU 2020:43). Utredningens förslag är att ämnesbetyg…

Läs mer

Inbjudan att lämna synpunkter om sfi-peng till utbildningsanordnare

Inbjudan till möte med utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare, U 2020:08 Utredningen om sfi-peng, inbjuder lärare och rektorer inom vuxenutbildningen till en hearing 31 januari 2022 kl 09.00 – 11.30. För att alla ska kunna komma till tals är antalet platser kraftigt begränsat. Här hittar du inbjudan med information om innehåll och anmälan. Det behövs ingen…

Läs mer