Påverkan

Kallelse till ViS årsmöte

ViS medlemmar hälsas välkomna till årsmöte måndag 8 april 2019 klockan 16:30. Vi ses på Koncert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping. Årsmötet äger rum i anslutning till ViS konferensen. Kom och påverka föreningens fortsatta arbete! Årsmöteshandlingar  

Läs mer

Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå

På ViS styrelsemöte 28 februari 2019 diskuterades Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå. I inspektionens rapport konstateras att hos 29 av 30 granskade verksamheter finns ett behov av att utveckla arbetet med att erbjuda en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning. ViS styrelse ser positivt på att Skolinspektionen granskar vuxenutbildningen…

Läs mer

Planerings- och dimensioneringsutredningen

Jan Rehnstam från ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, U 2018:01” besökte ViS styrelsemöte 28 februari 2019. Några av punkterna som diskuterades var avvägningen mellan regionala kompetensbehov och den lokala kännedomen om både arbetsmarknad och elevens sammansatta utbildningsbehov. Så väl utbildningarnas som elevernas finansiering diskuterades också, liksom frågan om ansvarsfördelningen mellan den…

Läs mer

Diskussion med Sfi-utredningen

Sfi-utredningen  besökte styrelsemötet 11 december 2018. Det blev en givande diskussion och vi var överens om att hålla fortsatt kontakt.on och vi var överens om att hålla fortsatt kontakt. Läs utredningsdirektiven En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (pdf 238 kB) Dir 2018:83

Läs mer

Skolledarforum 2018

Tack alla medverkande för bra diskussioner, erfarenhetsutbyten och kloka diskussioner på årets Skolledarforum. Det är mycket värdefullt att få diskutera vuxenutbildningens förutsättningar och behov i detta forum.

Läs mer