Poddar

ViSpodden avsnitt 15, Värdegrund

Värdegrund och likabehandling VIS-podden intervjuar Jan Christer Mattsson, universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och föreståndare för Segerstedtsinstitutet på Göteborgs universitet. Vilka utmaningar finns i arbetet med skolans demokratiuppdrag inom vuxenutbildningen och hur kan man arbeta med värdegrunden i undervisningen. Hur skiljer man mellan uppförandekod, normer i en gemenskap och individuella rättigheter och…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 14, vuxnas språkinlärning del 2

Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt del 2 Lyssna på den andra och avslutande delen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom vuxenutbildning med Annsofie Engborg. Vi får bland annat höra om betydelsen av modersmålstöd och hur viktigt det är med tid för reflektion och samtal runt den nya kunskapen. Annsofie förklarar också vilken…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 13, vuxnas språkinlärning

Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, del 1 ViSpodden intervjuar Annsofie Engborg som är författare, lärarfortbildare, chefredaktör på Sfi-lärartidningen med mera. I det första av två avsnitt med Annsofie fokuserar vi på vuxnas språkinlärning. Hur hittar man vuxenrelevant undervisningsmaterial? Hur upprätthåller man en jämbördig relation när eleven är vuxen och hur höga förväntningar…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 12, Vuxenutbildningens särart

ViSpodden intervjuar Andreas Fejes Andreas Fejes är Sveriges enda professor i vuxenpedagogik. Han är verksam vid Linköpings universitet. I ett samtal med ViSpodden diskuteras hur vuxenutbildningen skiljer sig från andra utbildningsområden. Intervjuar gör Mikael Andersson. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify  

Läs mer

ViSpodden avsnitt 11, med SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten och vuxenutbildning Eva-Lisa Andersson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. I den här podden berättar hon om vad SPSM kan bidra med för vuxenutbildningen. Hon ger även handfasta råd om hur man som lärare kan upptäcka behov och ge stöttning och hjälp. Lyssna på podden  via PodBean Lyssna på podden via Spotify

Läs mer