Poddar

ViSpodden avsnitt 23, om datasäkerhet

IT säkerhet i det vardagliga arbetet I detta avsnitt av Vis-podden berättar IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka om cybersäkerhetsutmaningarna som alla organisationer, inte minst skolorna, tampas med idag. Att vara medveten om de säkerhetsrisker som finns har fått ökad betydelse bland annat med anledning av den pågående utbildningsdigitaliseringen. I intervjun fokuserar vi framför allt på frågor…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 22, om APL

Arbetsplatsförlagt lärande I denna podd får vi ta del av Lotta Naglitschs kunskaper och erfarenheter av arbetsplatsförlagt lärande. Lotta pratar bland annat om vikten av struktur inför, under och efter APL, om att tydliggöra ansvarsfördelning och att ha koll på rollfördelningen. Avslutningsvis får vi en framtidsspaning. Lotta Naglitsch har tidigare varit föreståndare för Skolverkets lärlingscentrum…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 21, om SeQF

SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer Kerstin Litke, som är nationell samordnare för SeQF på Myndigheten för Yrkeshögskola, berättar för ViSpodden vad SeQF innebär och hur ramverket kan användas inom kommunal vuxenutbildning. Mer information om SeQF Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify Lyssna på andra ViSpoddar Avsnitt 28, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 3…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 20, Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen Revisionsledaren Susanne Boy-Löjdquist ger oss en översiktlig genomgång av vad systematiskt kvalitetsarbete är, hur målen kan formuleras och följas upp, samt hur man i verksamheten kan använda dessa för att utveckla verksamheten. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify Lyssna på andra ViSpoddar Avsnitt 28, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 19, Validering

Validering Johan Lindell är rektor för yrkesutbildningar i Skövde och har lång erfarenhet av validering. I ViSpodden avsnitt 19 delar han med sig av sina erfarenheter och tankar kring detta stora område. Lyssna på podden via PodBean Lyssna på podden via Spotify Lyssna på andra ViSpoddar Avsnitt 28, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 3 ur individens perspektiv,…

Läs mer