ViSpodden avsnitt 20, Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i vuxenutbildningen

Revisionsledaren Susanne Boy-Löjdquist ger oss en översiktlig genomgång av vad systematiskt kvalitetsarbete är, hur målen kan formuleras och följas upp, samt hur man i verksamheten kan använda dessa för att utveckla verksamheten.

Lyssna på podden via PodBean

Lyssna på podden via Spotify