ViSpodden avsnitt 23, om datasäkerhet

IT säkerhet i det vardagliga arbetet

I detta avsnitt av Vis-podden berättar IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka om cybersäkerhetsutmaningarna som alla organisationer, inte minst skolorna, tampas med idag. Att vara medveten om de säkerhetsrisker som finns har fått ökad betydelse bland annat med anledning av den pågående utbildningsdigitaliseringen. I intervjun fokuserar vi framför allt på frågor kring säker kommunikation både via dator och mobil.

Karl Emil Nikka driver ”Nikka Systems” med fokus på att underlätta för medarbetare att arbeta med IT- och informationssäkerhet. Han utsågs till Årets säkerhetsprofil av Företagsuniversitetet och branschtidningen Aktuell säkerhet på Säkerhetsgalan 2021.

Lyssna på podden via PodBean

Lyssna på podden via Spotify

Lyssna på andra ViSpoddar

Avsnitt 32, Bakgrund till undersköterskans skyddade yrkestitel

Avsnitt 31, Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Avsnitt 30, Grundläggande handlingsinriktad pedagogik

Avsnitt 29, Vuxnas lärande med Camilla Thunborg, professor i pedagogik  Stockholms universitet

Avsnitt 28, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 3 ur individens perspektiv, med Ann-Sofie Säbom studie- och yrkesvägledare i Hässleholm.

Avsnitt 27, Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 2 ur arbetslivets perspektiv, med Magnus Wallerå från Svenskt Näringsliv

Avsnitt 26, Digital betygshantering

Avsnitt 25 Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen del 1 ur komvux perspektiv, med Simon Dahlgren från Skellefteå

Avsnitt 24 Kombinationsutbildningar

Avsnitt 23 IT-säkerhet med Karl Emil Nikka

Avsnitt 22 Arbetsplatsförlagt lärande med Lotta Naglitsch, Lärlingsutvecklarna

Avsnitt 21 Om SeQF med Kerstin Litke, nationell samordnare

Avsnitt 20 Systematiskt kvalitetsarbete med Susanne Boy-Löjdquist, revisionsledare

Avsnitt 19 Validering med Johan Lindell, rektor för yrkesutbildningar i Skövde

Avsnitt 18 Ändringar i Vår- och omsorgsprogrammet med Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd

Avsnitt 17 Tillgänglighetsdirektivet med Susanna Laurin, forskningschef FUNKA

Avsnitt 16 ViS verksamhet 2020 med Jonas Jonsson, ViS ordförande

Avsnitt 15 Värdegrundsarbete med Jan Christer Mattsson, universitetslektor Göteborg

Avsnitt 14 Vuxnas språkinlärning del 2 med Annsofie Engborg, författare, lärarfortbildare mm

Avsnitt 13 Vuxnas språkinlärning del 1 med Annsofie Engborg, författare, lärarfortbildare mm

Avsnitt 12 Vuxenutbildningens särart med Andreas Fejes, professor Linköpings universitet

Avsnitt 11 SPSM och vuxenutbildningen med Eva-Lisa Andersson, rådgivare SPSM

Avsnitt 10 Kunskapsmätning med Lise-Lotte Appelgren, specialist inom kunskapsmätningar

Avsnitt 9 Vuxenutbildning i budgetpropositionen 2021 med Kristina Persdotter, statssekreterare

Avsnitt 8 Lärarens och skolledarens roll med Charlotta Hilli, forskare Åbo Akademi

Avsnitt 7 Betygsutredningen med Jörgen Tholin, särskild utredare

Avsnitt 6 Digitalt lärande med Stefan Hrastinski, professor på KTH

Avsnitt 5 Digitala verktyg med Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry

Avsnitt 4 Dimensioneringsutredningen med Lars Stjerkvist, särskild utredare

Avsnitt 3 Istället för Almedalen 2020, Aktuella frågor med Anna Ekström, utbildningsminister

Avsnitt 2 KLIVA utredningen med Karin Sandwall, särskild utredare

Avsnitt 1 Krisen som möjlighet med Love Lönnroth, managementkonsult