ViSpodden avsnitt 8, läraren och skolledarens ledarroll

ViSpodden intervjuar Charlotta Hilli

Charlotta Hilli är forskare inom distansundervisning vid Åbo Akademi. I ViSpodden diskuterar hon ledarskapet inom vuxenutbildningen på olika nivåer. Hon fokuserar framför allt på de särskilda utmaningar som lärare och skolledare möter då undervisningen, åtminstone delvis, bedrivs på distans.

Utifrån Charlottas bild av det internationella forskningsläget lyfter hon generella trender så som betydelsen av stödfunktioner anpassade till distansstudier i undervisningen, lärarnas förändrade ledarskap och vikten av struktur och tydlighet i kommunikationen med de studerande. Intervjuar gör Tomas Johansson.

Lyssna på podden  via PodBean

Lyssna på podden via Spotify