ViSpodden avsnitt 5, om digitala verktyg i utbildningen

ViSpodden, avsnitt 5

ViSpodden intervjuar Johanna Karlén från Edtech Industry

I podden berättar Johanna Karlén, kvalitetschef på branchorganisationen Swedish Edtech Industry, om vad digitalisering i skolan innebär och hur man kan ta till vara digitaliseringens möjligheter. Johanna informerar också om var man kan hitta stöd för olika processer och vad man behöver tänka på för att få ett bra digitalt system där både ledning och lärare kan känna trygghet.

Länkar till stödmaterial som nämns i podden:

Edtechkartan, Swedish Edtech Industry https://swedishedtechindustry.se/ stödmaterial, översikt att handla Edtech mm.

Skolverkets stödmaterial, https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering

SKR, digitalisering i skolan, stödverktyg LIKA https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola.88.html

Nacka kommun, Swedish edtest, https://www.nacka.se/arbete-foretagande/arbete/vercity-en-framtida-plats-for-larande-i-nacka/testbadd-for-edtech/ projekt med testbädd för att utveckla digitala läromedel.

Lyssna på podden  via PodBean

Lyssna på podden via Spotify