Bildningstankens pedagogiska kraft

Bernt Gustavsson skriver i artikeln om bildningstankens pedagogiska kraft.
Läs artikeln: Bildningstankens pedagogiska kraft