En rapport från konferenserna i Linköping och Lund på temat matematiksvårigheter

Läsåret 2015-16 organiserade nätverket ViS-matematik fyra konferenser på temat ”matematiksvårigheter”. Konferenserna anordnades i Linköping, Lund, Örebro och Sundsvall. Vid konferenserna deltog närmare 150 vuxenutbildare i matematik. Klicka på länken för att läsa mer om konferenserna i Linköping och Lund.

Matematiksvårigheter – om konferenserna i Linköping och Lund