En rapport från SMaLs sommarkurs 2017

Sveriges Matematiklärarförenings (SMaL) årliga sommarkurs inleds alltid söndagen före midsommar. Därefter följer tre dagar med storföreläsningar och parallellsessioner. Rapporten är skriven utifrån hur Linda Jarlskog upplevde sommarkursens “vuxspår”.

Om SMaLs sommarkurs i Mullsjö 2017 – vuxspåret