En rapport från sommarens konferens, ALM21 i Bern, med Adults Learning Mathematics

Som representanter för ViS nätverk i matematik spenderade artikelförfattarna under månadsskiftet juni-juli några dagar i Bern vid ALMs (Adult Learning Mathematics) årliga konferens, den 21:a i ordningen. Organisationen ALM och dess årligen återkommande konferenser är öppna för forskare och praktiker, som lärare på alla nivåer och sammanhang, med intresse för vuxnas matematiklärande.

ALM21