Hverdagsintegrering med mobiltelefonen

Torhild Slåtto berättar om forskning vid The Open University där man undersöker samspelet mellan vardagsliv, lärande, integration och teknologi. Mobiltelefonen är ett viktigt verktyg i språklärandet och därmed i integrationsprocessen. 
Läs  artikel: Hverdagsintegrering med mobiltelefonen