John-John Ernstssons reflektioner från Almedalen 2016

Under Almedalsveckan i början av juli var vuxenutbildningen ett av de områden som belystes. ViS stod som arrangör för ett uppskattat seminarium och stora delar av vår styrelse var där. Vi kommer nu att publicera personliga reflektioner från några styrelsemedlemmar. Först ut är John-John Ernstsson.

Vad sa egentligen Roger Mörtvik om yrkesvux?

I framtiden kanske yrkesvux kan komma att fungera enligt samma grundmodell som yrkeshögskolan. Sa Roger Mörtvik något i den stilen i Almedalen eller var det något som skapades i huvudet på undertecknad? Idén är helt klart intressant och värd att diskutera.
Roger Mörtvik besökte heta stolen under ViS dag i Almedalen och den eminenta moderatorn Mikael Andersson pressade Roger inom en rad områden. Som vanligt var Roger återhållsam med avslöjanden om framtiden. Jag hörde honom säga något om att det är saker på gång när det gäller formerna för yrkesvux och att vi kommer att få veta mera om detta i höst. Efter att Roger klivit ner från heta stolen fick jag en snabb pratstund med honom då jag ställde ytterligare frågor kring yrkesvux. Han var fortsatt kryptisk under detta samtal varför jag efteråt inte var säker på om den bild jag fått var resultatet av något som han faktiskt sa eller om det var något som formades i mitt eget huvud.

Idén är inte på något sätt färdig, men den går ut på att yrkesvux skulle kunna läggas upp på liknande sätt som yrkeshögskoleutbildning (YH). Istället för att yrkesvux endast som idag är ett statsbidrag som söks av kommuner för att ge fler vuxna möjlighet att gå en yrkesutbildning skulle det bli en egen och permanent skolform, som dock fortsatt bygger på att de studerande läser enligt samma ämnesplaner som idag. Jag ser framför mig att någon myndighet (kanske YH-myndigheten?) får i uppdrag att ansvara för yrkesvux och att bidrag för att få anordna yrkesutbildningar för vuxna ges utifrån påvisade behov av arbetskraft inom det yrke som utbildningen leder till. Liksom YH är det öppet för alla anordnare, såväl privata som kommunala, att ansöka om dessa bidrag och det är i slutändan den (eller de) anordnare som kan påvisa att man har bäst förutsättningar att få de studerande i jobb som beviljas medel att få bedriva yrkesutbildningen i fråga.

Vilka skulle då fördelarna med ett sådant här system vara jämfört med nuvarande statsbidragsmodell? Som jag ser det har den absolut största fördelen med utbildningsvolym att göra. Att våra 15-åringar inte väljer yrkesutbildningar och att vi tvingas säga nej till vuxna som vill gå sådana utbildningar samtidigt som arbetslivet skriker efter yrkesutbildade personer är mycket bekymmersamt. Ett stadigvarande och institutionaliserat system för yrkesvux skulle bli mycket mera stabilt än dagens statsbidragsmodell (där bidragen av politiska skäl kan variera kraftigt från år till år). Därmed skulle sannolikt antalet yrkesutbildade öka och kompetensförsörjningen inom flera branscher tryggas.

En annan fördel skulle kunna vara att kvaliteten i utbildningarna och därmed sysselsättningsgraden efter avslutad utbildning kan komma att öka. Inom YH är det de absolut bästa anordnarna som utför utbildningarna, vilket tillsammans med YH-myndighetens uppföljningar och granskningar leder till mycket god kvalitet. Fokus är dessutom helt rätt: det gäller att få de studerande i jobb och det är det främsta och övergripande kvalitetsmåttet. Inom den kommunala vuxenutbildningen finns i såväl skollag som läroplan för vuxenutbildning mål som visserligen är viktiga, men som kanske borde tonas ner en aning just när det gäller yrkesutbildning. Som det är idag styrs yrkesutbildning på samma sätt som allmänna ämnen och mer högskoleförberedande utbildning. Utifrån det perspektivet skulle en läroplan för yrkesvux kunna vara mer fokuserad mot mål som vuxna personer som går en yrkesutbildning finner relevanta.

Här har endast en övergripande idé med några mer eller mindre genomtänkta tankar ventilerats. Det finns givetvis en mängd invändningar, problem och frågeställningar som behöver dryftas. Jag kan inte mer än hoppas på att någon på utbildningsdepartementet får i uppdrag att göra just detta. Sannolikheten för att så ska ske är givetvis högre om det här verkligen var något som Roger Mörtvik pratade om i Almedalen. Roger, vad sa du egentligen?