Komvux 50 år-men hur blev komvux, komvux?

Andreas Fejes tecknar en bild av förutsättningarna för Komvux framväxt

Läs artikel: Komvux 50 år-men hur blev komvux, komvux?