Lyckat projekt i Bergen för att få unga i utbildning och arbete

Bergen satser på jobbmedisin for
de som har falt ut av skole og arbeid

Etter at arbeidsledigheten blant unge viste en urovekkende økning satset Nest største by i Norge, Bergen kommune, på å tilby arbeidspraksis. Ideen var at praksis fra en arbeidsplass ville hjelpe både de som hadde utdanningen i boks, eller som hadde falt ut av skolen av helsemessige eller sosiale grunner. Ja, ideen var at en periode med ordentlig arbeid kunne være en god medisin. Dermed ble prosjektet «Orntli’ arbeid» satt i gang høsten 2016. Etter to år kan initiativtakerne og kommune glede seg over fremragende resultater. Om lag 350 unge voksne har fått arbeidspraksis på en av kommunens mange arbeidssteder. De har jobbet med barn i skole og barnehage, de har jobbet i helsesektor, som vaktmestere, kontoransatte og i mange ulike sektorer.

Prosjektleder Heidi Sunde Vik gleder seg over å kunne bidra til at unge finner veien videre

 

ANSATTE ARBEIDSLEDIGE
Da HR-avdelingen i kommunen skulle etablere prosjektet, som for øvrig hadde NAV (arbeids- og velferdsetaten) i Bergen og arbeidslivets organisasjoner som samarbeidspartnere, søkte de blant registrerte arbeidsledige med relevant utdanning. De fant en svært egnet prosjektleder og tre koordinatorer. Dermed var prosjektet bemannet med personer som hadde en nyttig erfaring som arbeidsledig. De var selv var unge voksne og kunne kommunisere godt med de unge.

HELE KOMMUNEN VAR MED
For i det hele tatt å få prosjektet opp og stå måtte det finnes arbeidsplasser som var villig til å yte hjelp til arbeidspraksis. En kommune som Bergen med 280 000 innbyggere har et stort antall arbeidssteder med mange svært ulike oppgaver. Forespørselen gikk ut høsten 2016, og responsen var overveldende. Det ble meldt inn over 200 arbeidspraksisplasser. Prosjektet kunne kjøre i gang. Rekruttering av deltakere var første oppgave. Ville de arbeidsledige, skoledropout-ene og de som ikke visste riktig hva de skulle gjøre melde seg på? De prosjektansatte arrangerte møter på NAV-kontorer i byen og fortalte om mulighetene for å få prøve seg på ordentlig arbeid.

– Vi fikk en utrolig respons da vi gikk ut på intranettet og ba om hjelp for å tilby praksis for arbeidsledig ungdom. Vi var tydelig på at en arbeidspraksiskandidat ikke skulle erstatte en nyansettelse, lærlingplass eller vikarstilling, sier Størdal, som har vært fødselshjelper for prosjektet, og som er ansvarlig overfor styringsgruppen. Startskuddet for «Orntli’ arbeid» gikk 1. november 2016. Den første oppgaven for prosjektleder Sunde Vik og koordinatorene var å finne ungdommer til prosjektet. Dessuten måtte de etablere rutiner og arbeidsmåter.

OVERGIKK MÅLSETTINGEN
Det konkrete prosjektmålet var 150 unge i alderen 18-25 år ut i arbeidspraksis i løpet av første år. Et svært optimistisk mål, syntes Størdal. Det viste seg at målet ble nådd i løpet av et halvår, og ved utgangen av 2017 var de kommet opp i 255 unge i arbeidspraksis. Per i dag har de ytterligere 80.

NAV gir en støtte til kandidatene, såkalte «tiltakspenger», som ikke tilsvarer full lønn, men som likevel gir litt penger i lomma.

«Orntli’ arbeid» har mange solskinnshistorier, men det har ikke gitt seg selv. NAV er en stor og tung etat, og en storbykommune er et omfattende maskineri. Men det er jobbet hardt og pågående fra HR-avdelingen og prosjektet.

– Systemet skal ikke stoppe den gode intensjonen med å få unge ut i praksis, sier Størdal, som berømmer NAV-kontoret i bydel Årstad som har stått på og vært døråpner til andre bydeler. NAV har dessverre nå fått redusert sine tiltaksbudsjetter, og har dermed for en periode lagt inn en begrensning i bruk av arbeidstrening.

 

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene (NHO og LO) er også samarbeidspartnere. NHO har selv ansatt en koordinator som jobber med arbeidspraksisplasser i medlemsbedriftene.

En av kandidatene som er ute i arbeidspraksis gir uforbeholden ros til veilederne i «Orntli’ arbeid».

– Jeg er veldig, veldig fornøyd. De fikk meg ut i praksis, og nå vet jeg hva jeg skal gjøre videre, sier hun. Hun har prakSis i skolefritidsordningen ved en av skolene i Bergen og stortrives. Neste steg blir å søke utdanning som barne- og ungdomsarbeider.

GOD MATCH
– Det er stor spennvidde i gruppen som har nytt godt av arbeidspraksisordningen. Det er unge som har droppet ut av videregående skole, eller som sliter med sykdom og ulike plager, og det er nyutdannede som søker sin første jobb.

– Hva slags arbeidspraksis kan dere tilby?

– Gardsarbeid eller butikkjobb kan vi ikke tilby, siden kommunen verken driver gard eller butikk. Men vi har arbeidspraksis i barnehage, skole, skolefritidsordning, sykehjem, kontor, resepsjon, reinhold, drift og parkanlegg.

– Hvordan møter dere den arbeidsledige?

– Vi inviterer til møte hvor vi går gjennom situasjonen, kartlegger utdanning og eventuelt arbeidserfaringer. Videre har vi en forventningsavklaring. Hva er kandidaten interessert i og hva forventes. For oss er det viktig å finne en god match mellom arbeidsplass og kandidatens ønsker og interesser, sier Størdal.

– Vi følger opp, og vi kan hjelpe til med praktisk tilrettelegging. Vi gir råd og tips, men vi er ikke behandlere. Er det sykdom, fysisk eller psykisk, oppfordrer vi til å oppsøke helsehjelp. Vi skal heller ikke forstå dem i hel, det er «jobbmedisin» vi har å tilby», sier prosjektleder Sunde Vik.

Koordinatorer og prosjektleder jobber tett sammen. Fra venstre Kristoffer S. Refvik, avdelingsleder HR Marie Sofie Størdal, prosjektleder Heidi Sunde Vik, Charlotte Samnøy, Martine K. Eidsheim og Torstein S. Bjørkås

 

JOBBMEDISIN VIRKER
Det er ingen tvil om at jobb er en effektiv hjelp for unge i strevet for å komme videre. Halvparten av de som har fått arbeidspraksis i «Orntli’ arbeid»- regi er allerede over i ordinært arbeid eller utdanning.

– Det beste ved jobben er å kunne gjøre en forskjell, sier Sunde Vik. I den andre enden av skalaen er frustrasjonen når en kandidat ikke makter å følge opp og kanskje mister en god mulighet til å komme seg ut av en vanskelig situasjon.

Prosjektleder og koordinatorer er plassert sammen på prosjektkontoret. Her ligger en av suksessfaktorene for prosjektet, mener Størdal. De sitter tett og har tett dialog om hva som gir den beste løsningen i enkelttilfeller. En annen viktig faktor er at de prosjektansatte er unge og dermed kan forstå de unges problemer bedre.

Bergen kommune har funnet en modell som viser seg å gi særlig gode resultater. I løpet av kort tid skal det avgjøres hvordan «Orntli’ arbeid» skal videreføres.