Månadens goda exempel, värdegrundsfrågor för Sfi-elever i Göteborg

På Folkuniversitetet i Göteborg startas nu Värdegrunds-Sfi. Det är ett projekt med syftet att ta fram en metod för Sfi-lärare i arbetet med läroplanens värdegrundsmål. Två klasser på D-nivå kommer under tio veckor att få besök av olika inspiratörer. Det är människor som i sina yrken möter nyanlända familjer och människor som vuxit upp i miljöer där samhällsvärderingarna ligger långt ifrån de som finns lagfästa i Sverige.

Syftet är att inspirera till diskussion och att samtidigt hitta former för hur värdegrundsfrågor kan hanteras i en klassrumssituation.

  • Många lärare undviker värdegrundsfrågor i Sfi-klassrummet, säger Osborn Bladini, utbildningsledare på Folkuniversitetet. De är helt enkelt rädda att de inte ska kunna hantera situationen när de väl har lyft av locket.

Ett av målen med projektet är att eleverna får träna språkliga färdigheter i kombination med att de får reflektera kring förståelse för andra människor och träna sin förmåga till inlevelse.

  • Nidbilden av Sfi är att det är lugnt i klassrummet så länge lärare undviker de tre tabuområdena sex, religion och politik. Men det är ju de områdena som är centrala i integrationsprocessen och det är här många stöter på problem när de kommer till vårt land som är ganska extremt i en nationell jämförelse.

Projektet vill skapa en fristad för ordet. Det gäller att få eleverna att våga ta ställning och visa vad de tycker, men ändå förmedla respekt för andras åsikter. Samtalsledaren ska skapa en trygghet i rummet och få eleverna att känna att det inte handlar om en debatt som ska vinnas.

Dialogen måste hållas igång, men får aldrig kantra över i kulturrelativism.

Det är en träning i demokrati. Även om ordet är fritt, så får inte någons ord kränka någon annans rätt. Vårt samhälles värderingar finns ju oftast tydligt formulerade i våra lagar och förordningar.

Projektet stöttas av Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och har fått projektmedel av Jämställt Göteborg.