Reportage

En rapport från sommarens konferens, ALM21 i Bern, med Adults Learning Mathematics

Som representanter för ViS nätverk i matematik spenderade artikelförfattarna under månadsskiftet juni-juli några dagar i Bern vid ALMs (Adult Learning Mathematics) årliga konferens, den 21:a i ordningen. Organisationen ALM och dess årligen återkommande konferenser är öppna för forskare och praktiker, som lärare på alla nivåer och sammanhang, med intresse för vuxnas matematiklärande. ALM21

Läs mer

ViS Nätverk i Matematik på besök vid Matematikbiennalen 2014

Som representanter för ViS nätverk i matematik fick vi förmånen att delta på Matematikbiennalen i Umeå den 6-7 februari. Det var inte svårt att välja föreläsningar. Av de cirka 200 föreläsningar och workshops som fanns var det endast två som specifikt inriktade sig på vuxenutbildningen. Vi vill med denna artikel dela med oss av innehållet…

Läs mer