Reportage

Västerås Folkhögskola vill ta större ansvar inom vuxenutbildningen.

   Jag tycker att politiker både på nationell och lokal nivå har alldeles för dålig kunskap om vuxenutbildningen i Sverige, säger Tomas Aronsson, rektor för Västerås Folkhögskola som numer är en av landets större folkhögskolor efter sammanslagning av Bergslagens Folkhögskola, Folkhögskolan i Köping och Västerås Folkhögskola och har nu över 700 elever på årsbasis och…

Läs mer

Artificiell intelligens, debatten om skolans digitalisering och utvecklingen av digital kompetens

Jalal Nouri & Staffan Selander Den digitala tekniken har under de senaste decennierna omskapat väldigt många aspekter av såväl vardagsliv som arbetsliv. Stora förändringar har skett med avseende på hur vi människor studerar, arbetar, umgås och roar oss. Digitala system har blivit så nödvändiga, och har fått så genomgripande konsekvenser, att vi inte längre kan…

Läs mer

Bildning i spänningsfältet mellan kunskap och vetande

Mohamed Chaib[1]   Inledning En av Sveriges främsta folkbildare Inge Johansson säger i en intervju ”Att vara bildad, måste enligt min mening innebära att man ska kunna handskas med sina kunskaper – förstå innebörden, se dem i sitt större sammanhang, använda dem i samtal och diskussioner… bedöma och värdera dem”[2] Detta citat är ledmotivet till…

Läs mer

Sommarkonferens i Lund-Mathematics in a Digital World

  I början av juli 2019 arrangerade ALM – Adults Learning Mathemtics sin årliga sommarkonferens, det här året i Lund. Konferensen lockade till sig ca 70 deltagare från 15 länder i fyra kontinenter. Det finns flera internationella organisationer som arbetar med matematiklärande men ALM är den enda som har fokus just på vuxnas lärande. Under…

Läs mer

ViS konferens 2020 – en klassiker i nytt format

Ända sedan ViS bildades är den årligen återkommande konferensen på vårsidan den viktigaste mötesplatsen för vuxenutbildare i landet. Den spelar också en betydande roll som förbundets ansikte utåt mot politiker, myndigheter, organisationer och utbildningsanordnare. Ursprungligen var det ett samarrangemang med Linköpings universitet men efter några år blev det ViS egen konferens. Konferensformen och samarbetet med…

Läs mer