Reportage

ViSpodden avsnitt 2, med Karin Sandwall KLIVA utredningen

ViSpodden, avsnitt 2 Ett samtal med Karin Sandwall om Sfi Nu finns ett nytt avsnitt av #ViS-podden. I det andra avsnittet samtalar vi med Karin Sandwall, särskild utredare i KLIVA-utredningen om såväl Vux i allmänhet som Sfi i synnerhet. Karin presenterar läget i utredningen samt, lite mer på djupet, de tankar de i dagsläget har…

Läs mer

ViSpodden avsnitt 1, med Love Lönnroth om kris som möjlighethet

ViSpodden, avsnitt 1 Krisen som möjlighet I premiärpodden intervjuas Love Lönnroth om hur kriser kan tillvaratas för utveckling och förändring. Love Lönnroth är aktuell med sin nya bok “Ut ur boxen, förändringsledning på riktigt”. Och kris, ja det är ju verkligen aktuellt denna vår. Intervjuar gör Tomas Johansson. Podden ger inspiration för utvecklingsarbete på alla…

Läs mer

ViS styrelse presenterar sig

På ViS årsmöte 27 april 2020 valdes en ny styrelse. Vi har bett medlemmarna att presentera sig. Jonas Jonsson Jag har arbetat med vuxenutbildning i tjugo år, under en kortare period som studie- och yrkesvägledare och sedan i olika chefs- och strategfunktioner. Uppdragen har ibland också innefattat arbetsmarknadsfrågor. Huvuddelen av tiden inom vuxenutbildningen har jag…

Läs mer

Västerås Folkhögskola vill ta större ansvar inom vuxenutbildningen.

   Jag tycker att politiker både på nationell och lokal nivå har alldeles för dålig kunskap om vuxenutbildningen i Sverige, säger Tomas Aronsson, rektor för Västerås Folkhögskola som numer är en av landets större folkhögskolor efter sammanslagning av Bergslagens Folkhögskola, Folkhögskolan i Köping och Västerås Folkhögskola och har nu över 700 elever på årsbasis och…

Läs mer

Artificiell intelligens, debatten om skolans digitalisering och utvecklingen av digital kompetens

Jalal Nouri & Staffan Selander Den digitala tekniken har under de senaste decennierna omskapat väldigt många aspekter av såväl vardagsliv som arbetsliv. Stora förändringar har skett med avseende på hur vi människor studerar, arbetar, umgås och roar oss. Digitala system har blivit så nödvändiga, och har fått så genomgripande konsekvenser, att vi inte längre kan…

Läs mer