Reportage

Bildning i spänningsfältet mellan kunskap och vetande

Mohamed Chaib[1]   Inledning En av Sveriges främsta folkbildare Inge Johansson säger i en intervju ”Att vara bildad, måste enligt min mening innebära att man ska kunna handskas med sina kunskaper – förstå innebörden, se dem i sitt större sammanhang, använda dem i samtal och diskussioner… bedöma och värdera dem”[2] Detta citat är ledmotivet till…

Läs mer

Sommarkonferens i Lund-Mathematics in a Digital World

  I början av juli 2019 arrangerade ALM – Adults Learning Mathemtics sin årliga sommarkonferens, det här året i Lund. Konferensen lockade till sig ca 70 deltagare från 15 länder i fyra kontinenter. Det finns flera internationella organisationer som arbetar med matematiklärande men ALM är den enda som har fokus just på vuxnas lärande. Under…

Läs mer

ViS konferens 2020 – en klassiker i nytt format

Ända sedan ViS bildades är den årligen återkommande konferensen på vårsidan den viktigaste mötesplatsen för vuxenutbildare i landet. Den spelar också en betydande roll som förbundets ansikte utåt mot politiker, myndigheter, organisationer och utbildningsanordnare. Ursprungligen var det ett samarrangemang med Linköpings universitet men efter några år blev det ViS egen konferens. Konferensformen och samarbetet med…

Läs mer

Arbeidserfaring gir mer lystbetont læring

De som hadde liten skolelyst da de gikk på skolen, er ofte mer motivert for utdanning etter noen år med arbeidserfaring. Å delta på kurs hvor de kan bruke sin praktiske arbeidserfaring gjør læringen mer lystbetont. Dette kommer fram i en rapport fra den norske forskningsstiftelsen Fafo. På oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet har Fafo undersøkt kurs…

Läs mer

Människor kan och vill

Människor kan och vill Bygg en dynamisk organisation med elevens bästa för ögonen!   Människor kan och vill. Det anser jag vara den viktigaste utgångspunkten när en bra utbildningsorganisation ska skapas. Efter 15 år inom den kommunala vuxenutbildningen kommer jag nu att lämna mitt rektorsuppdrag i Nacka. Jag vill här dela med mig av de…

Läs mer