Reportage

Månadens goda exempel

Säters snickerifabrik behövde anställa och nyanlända behövde arbete. Det som saknades för en matchning var yrkesspråket. Då beställde företaget en uppdragsutbildning i yrkessvenska från kommunen med fokus på ord och meningar som behövs i jobbet. Nu har man anställt tre nyanlända personer och tagit in en ny praktikant som troligen kommer att få tillsvidareanställning när…

Läs mer

En rapport från SMaLs sommarkurs 2017

Sveriges Matematiklärarförenings (SMaL) årliga sommarkurs inleds alltid söndagen före midsommar. Därefter följer tre dagar med storföreläsningar och parallellsessioner. Rapporten är skriven utifrån hur Linda Jarlskog upplevde sommarkursens “vuxspår”. Om SMaLs sommarkurs i Mullsjö 2017 – vuxspåret

Läs mer

En rapport från konferensen ALM24 i Rotterdam

Sommaren 2017 organiserade ALM (Adults Learning Mathematics) sin årliga konferens i Holland. Temat var “All hands-on Math”. Rapporten är skriven av Linda Jarlskog, vuxenutbildare i matematik och ledamot i ALM. Läs rapporten om ALM-24

Läs mer

En rapport från konferenserna i Linköping och Lund på temat matematiksvårigheter

Läsåret 2015-16 organiserade nätverket ViS-matematik fyra konferenser på temat ”matematiksvårigheter”. Konferenserna anordnades i Linköping, Lund, Örebro och Sundsvall. Vid konferenserna deltog närmare 150 vuxenutbildare i matematik. Klicka på länken för att läsa mer om konferenserna i Linköping och Lund. Matematiksvårigheter – om konferenserna i Linköping och Lund

Läs mer