Reportage

En rapport från SMaLs sommarkurs 2017

Sveriges Matematiklärarförenings (SMaL) årliga sommarkurs inleds alltid söndagen före midsommar. Därefter följer tre dagar med storföreläsningar och parallellsessioner. Rapporten är skriven utifrån hur Linda Jarlskog upplevde sommarkursens “vuxspår”. Om SMaLs sommarkurs i Mullsjö 2017 – vuxspåret

Läs mer

En rapport från konferensen ALM23 på Irland

Sommaren 2016 organiserade ALM (Adults Learning Mathematics) sin årliga konferens på Irland. Temat var “Numeracy – a Critical  Skill in Adult Education”. Lisa Valterson, som deltog i konferensen som ViS stipendiat, har skrivit om konferensen. ”Numeracy  – a Critical Skill inAdult Education” – en rapport från ALM23

Läs mer