Reportage

En rapport från SMaLs sommarkurs 2017

Sveriges Matematiklärarförenings (SMaL) årliga sommarkurs inleds alltid söndagen före midsommar. Därefter följer tre dagar med storföreläsningar och parallellsessioner. Rapporten är skriven utifrån hur Linda Jarlskog upplevde sommarkursens “vuxspår”. Om SMaLs sommarkurs i Mullsjö 2017 – vuxspåret

Läs mer

En rapport från konferensen ALM24 i Rotterdam

Sommaren 2017 organiserade ALM (Adults Learning Mathematics) sin årliga konferens i Holland. Temat var “All hands-on Math”. Rapporten är skriven av Linda Jarlskog, vuxenutbildare i matematik och ledamot i ALM. Läs rapporten om ALM-24

Läs mer

En rapport från konferenserna i Linköping och Lund på temat matematiksvårigheter

Läsåret 2015-16 organiserade nätverket ViS-matematik fyra konferenser på temat ”matematiksvårigheter”. Konferenserna anordnades i Linköping, Lund, Örebro och Sundsvall. Vid konferenserna deltog närmare 150 vuxenutbildare i matematik. Klicka på länken för att läsa mer om konferenserna i Linköping och Lund. Matematiksvårigheter – om konferenserna i Linköping och Lund

Läs mer

En rapport från konferensen ALM23 på Irland

Sommaren 2016 organiserade ALM (Adults Learning Mathematics) sin årliga konferens på Irland. Temat var “Numeracy – a Critical  Skill in Adult Education”. Lisa Valterson, som deltog i konferensen som ViS stipendiat, har skrivit om konferensen. “Numeracy  – a Critical Skill inAdult Education” – en rapport från ALM23

Läs mer