Reportage

ViS matematikstipendium 2016

Med ett resestipendium vill ViS stimulera till kompetensutveckling inom området matematikundervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande. Stipendiet syftar till att belysa den egna undervisningspraktiken genom perspektiv från undervisnings- och lärandepraktiker i andra länder och internationell forskning. Vid årets ViS konferens i Uppsala fick Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter, ta emot stipendiet som då delades ut för…

Läs mer

John-John Ernstssons reflektioner från Almedalen 2016

Under Almedalsveckan i början av juli var vuxenutbildningen ett av de områden som belystes. ViS stod som arrangör för ett uppskattat seminarium och stora delar av vår styrelse var där. Vi kommer nu att publicera personliga reflektioner från några styrelsemedlemmar. Först ut är John-John Ernstsson. Vad sa egentligen Roger Mörtvik om yrkesvux? I framtiden kanske…

Läs mer