Reportage

ViS matematikstipendium 2016

Med ett resestipendium vill ViS stimulera till kompetensutveckling inom området matematikundervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande. Stipendiet syftar till att belysa den egna undervisningspraktiken genom perspektiv från undervisnings- och lärandepraktiker i andra länder och internationell forskning. Vid årets ViS konferens i Uppsala fick Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter, ta emot stipendiet som då delades ut för…

Läs mer

John-John Ernstssons reflektioner från Almedalen 2016

Under Almedalsveckan i början av juli var vuxenutbildningen ett av de områden som belystes. ViS stod som arrangör för ett uppskattat seminarium och stora delar av vår styrelse var där. Vi kommer nu att publicera personliga reflektioner från några styrelsemedlemmar. Först ut är John-John Ernstsson. Vad sa egentligen Roger Mörtvik om yrkesvux? I framtiden kanske…

Läs mer

ViS-matematik vid matematikbiennalen i Karlstad 2016

ViS-matematik deltog med tre presentationer vid matematikbiennalen i Karlstad. Hans Melén, som höll i den ena presentationen, talade till stor del om vuxnas matematiklärande i Sverige ur ett historiskt perspektiv och vad man skulle kunna göra annorlunda. Klicka på länken nedan för att ta del av Hans Meléns presentation. Vuxnas matematiklärande – är det något…

Läs mer

Två rapporter från konferensen, ALM22 i Washington DC, 2015, med Adults Learning Mathematics

Som representanter för ViS nätverk i matematik spenderade Linda Jarlskog och Charlotte Arkenback-Sundström tre dagar i Washinton DC vid ALMs årliga konferens, den 22:a i ordningen. Organisationen ALM och dess årligen återkommande konferenser är öppna för forskare och praktiker, som lärare på alla nivåer och sammanhang, med intresse för vuxnas matematiklärande. En rapport från ALM…

Läs mer

En rapport från konferenserna i Skellefteå och Göteborg på temat ”Matematik och språk”

Den 3:e oktober 2014 organiserade nätverket ViS-matematik en tredje konferens på temat ”matematik och språk” i Skellefteå. Drygt en månad senare anordnades motsvarande fjärde konferens i Göteborg. Vid konferenserna deltog närmare 70 vuxenutbildare i matematik. Dessa konferensen var de sista på temat ”Matematik och Språk”. Klicka på länken för att läsa mer om konferensen. Räkna…

Läs mer