ViS-matematik vid matematikbiennalen i Karlstad 2016

ViS-matematik deltog med tre presentationer vid matematikbiennalen i Karlstad. Hans Melén, som höll i den ena presentationen, talade till stor del om vuxnas matematiklärande i Sverige ur ett historiskt perspektiv och vad man skulle kunna göra annorlunda. Klicka på länken nedan för att ta del av Hans Meléns presentation.

Vuxnas matematiklärande – är det något särskilt med det?