ViS matematikstipendium 2016

Med ett resestipendium vill ViS stimulera till kompetensutveckling inom området matematikundervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande. Stipendiet syftar till att belysa den egna undervisningspraktiken genom perspektiv från undervisnings- och lärandepraktiker i andra länder och internationell forskning.

Vid årets ViS konferens i Uppsala fick Lisa Valtersson, Järfälla Lärcenter, ta emot stipendiet som då delades ut för första gången.

Motiveringen var följande: Med temat för sommarens ALM-konferens, Numeracy, som lins beskriver Lisa Valtersson på ett insiktsfullt och reflekterande sätt sina genomförda och pågående utvecklingsarbeten och hur dessa har påverkat den egna undervisningspraktiken. Lisas arbete bidrar också till utveckling av kollegornas undervisning och har en tydlig strävan mot integrering av forskning och undervisningserfarenhet.

Stipendiet innebar deltagande i den internationella konferens som organisationen ALM- Adults Learning Mathematics arrangerar årligen. Här följer först en presentation av Lisa och hennes verksamhet, därefter ger Lisa en reflekterande sammanfattning av sina intryck från konferensen.