ViS Nätverk i Matematik på besök vid Matematikbiennalen 2014

Som representanter för ViS nätverk i matematik fick vi förmånen att delta på Matematikbiennalen i Umeå den 6-7 februari. Det var inte svårt att välja föreläsningar. Av de cirka 200 föreläsningar och workshops som fanns var det endast två som specifikt inriktade sig på vuxenutbildningen. Vi vill med denna artikel dela med oss av innehållet och några reflektioner vi gjorde.

Matematikbiennalen 2014