ViS styrelse presenterar sig

På ViS årsmöte 27 april 2020 valdes en ny styrelse. Vi har bett medlemmarna att presentera sig.

Jonas Jonsson

Jag har arbetat med vuxenutbildning i tjugo år, under en kortare period som studie- och yrkesvägledare och sedan i olika chefs- och strategfunktioner. Uppdragen har ibland också innefattat arbetsmarknadsfrågor. Huvuddelen av tiden inom vuxenutbildningen har jag arbetat i Malmö men för ett år sedan valde jag att börja arbeta i en betydligt mindre kommun, Kävlinge. Som rektor i Kävlinge ansvarar jag för kommunens gymnasie- och vuxenutbildning.

Redan efter ett par år inom vuxenutbildningen började jag engagera mig i det nationella samarbetet kring densamma. Jag satt i styrelsen för Rvux under några år innan organisationen gick samman med Lärvux, en annan intresseorganisation för vuxenutbildare, och bildade ViS.

I ViS har jag nu varit ordförande ett tiotal år. Det kan tyckas vara en lång tid men mitt engagemang för förbundet är starkt och när jag ser att verksamheten utvecklas och att vi hittar nya vägar och sätt för att tillvarata vuxenutbildningens intressen är det roligt att fortsätta.

Förbundet har successivt stärkt sin roll som vuxenutbildningens röst och samlade kraft och det är tydligt att både departement, myndigheter och utredningar är intresserade av vad ViS tycker och tänker i frågor som rör vuxenutbildningen.

Vi som arbetar inom vuxenutbildningen vet att våra verksamheter har stor betydelse för såväl enskilda individer som samhälls- och arbetslivet och genom att samla oss får vi kraft att driva på så att förutsättningarna för att vi verkligen ska kunna göra skillnad blir så bra som möjligt.

 

Simon Dahlgren

Jag arbetar som Verksamhetschef för Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun. I mitt tidigare yrkesliv har jag jobbat i Sveriges näst minsta kommun, Sorsele kommun, först som lärare, sen rektor för vuxenutbildningen och gymnasieskolan samt även som skolchef med ansvaret över hela utbildningsverksamheten.

I Skellefteå har vi de senaste åren jobbat hårt för att öka utbudet av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux samt att vi satsar på språkintegrerade yrkesutbildningar för våra elever med annat modersmål än svenska. Inom vår verksamhet har vi även ett antal Yrkeshögskoleutbildningar som vi bedriver i egen regi.

Vuxenutbildningen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att lösa olika branschers kompetensförsörjning. I Skellefteå pågår bygget av Sveriges och Europas första stora batterifabrik. Etableringen kommer att påverka hela samhället och medföra rekryteringsbehov i många branscher där vuxenutbildningen kommer att spela en avgörande roll.

I mitt uppdrag inom ViS styrelse, där jag suttit i tre år, hoppas jag kunna bidra med perspektiv från den lilla kommunen sammanvävt med erfarenheter från mitt nuvarande uppdrag.

Eva Holm

Jag arbetar som förvaltnings- och skolchef i Kinda kommun med ansvar för samtliga skolformer. Tidigare arbetade jag många år i grannkommunen Linköping, som biträdande bildningschef för bl a vuxenutbildning och arbetsmarknad. Det är en styrka att ha erfarenhet från både den lilla och stora kommunen. Likheterna är större än skillnaderna mellan kommuner och anordnare och som i allt behöver vi samarbete över gränser för att lyckas.

I grunden är jag legitimerad lärare som började min lärarbana inom den kommunala vuxenutbildningen. Mina erfarenheter från vuxenutbildningen är många och goda från såväl den privata sektorn inom folkhögskolans värld som inom den kommunala vuxenutbildningen. Reformer och statsbidrag kommer och går, vuxenutbildningens roll förändras med konjunkturen och politiken men alla älskar vux!  Vuxenutbildningen kan i grunden förändra människors liv och förverkliga drömmar.

Att få vara med och arbeta inom ViS och bidra till att skapa bättre förutsättningar och likvärdighet för våra deltagare var de än bor är något jag verkligen ser som nödvändigt och viktigt.  Jag är inne på mitt tredje år i ViS styrelse och mitt andra år som vice ordförande.

Magnus Andersson

Jag har jobbat inom vuxenutbildningen sedan 2007 och har under åren jobbat som skolledare i såväl privat- som i kommunal regi. Idag jobbar jag som skolchef för vuxenutbildningen i Östersunds kommun. Här uppe i Jämtland har vi ett nära regionalt samarbete kring vuxenutbildningsfrågor där alla åtta kommuner samverkar kring bland annat planering och dimensionering av yrkesutbildning. I grund och botten är jag gymnasielärare i ämnena samhällskunskap och historia. I VIS styrelse har jag nu suttit i två år och jag ser med tillförsikt fram emot ett mycket spännande styrelsearbete nu när vuxenutbildningen verkligen står högt upp på den politiska agendan. Jag är övertygad om att vuxenutbildningens flexibilitet och innovativa kraft kommer utgöra en viktig faktor för att möta samhällets utmaningar framåt.

Som Jämtlänning ligger fjällvärlden mig varmt om hjärtat och under vintertid tillbringar jag mycket tid på skidor både utför och på längden och under sommar/höst vandrar jag gärna på någon fjälltopp.

Christian Thomsen

Jag arbetar på Vux i12 som vuxenutbildningschef i Eksjö kommun, mitt i det Småländska höglandets djupa skogar. Jag är i grunden lärare med behörighet i biologi och kemi, men har de senaste femton åren arbetat som skolledare inom vuxenutbildningen, såväl i kommunal regi som hos enskild utbildningsanordnare. På Vux i12 har vi en blandning av utbildningar, de flesta med upphandlad distansleverans i botten där våra egna lärare i första hand fokuserar på handledning, coachning och färdighetsträning.

Vuxenutbildningen är en, i mina ögon, fantastisk lösning för att på ett flexibelt sätt möta såväl individers som arbetslivets behov av utveckling och kompetens. De stora utmaningarna som vi upplevt i spåren av coronapandemin har visat hur snabbt både verksamheterna och våra elever kunnat anpassa sig till nya och för många, helt oprövade arbetssätt. Givetvis hoppas jag som alla andra att pandemin snart skall vara över, men att vi samtidigt skall ta tillvara erfarenheterna av fungerande arbetssätt och metoder för att framöver, i än högre grad, individualisera och individanpassa såväl undervisningen som utbildningar i stort.

Jag har suttit i ViS styrelse i 5 år  och är sedan årsmötet kassör. Jag har de senaste åren fokuserat på planering av våra stora mötesplatser, främst den stora Vuxenutbildningskonferensen, men även den lite mindre mötesplatsen Skolledarforum. De frågor som jag särskilt brinner för i ViS påverkansarbetet är de mindre kommunernas perspektiv på nationella frågor, digitalisering och de ständigt aktuella integrationsfrågorna.

 Cecilia Torstensson

Jag är en av två rektorer på Centrum för flexibelt lärande (Cfl) i Söderhamn. Cfl ingår i Hälsinglands utbildningsförbund som består av vuxenutbildningen/lärcentrum och gymnasiet i  Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig. Jag är ansvarig för Sfi, Vård- och omsorgsutbildning, Barn- och fritidsutbildning samt SYV verksamheten. Jag har arbetat inom vuxenutbildningen i 20 år som yrkeslärare, verksamhetschef och rektor. Jag har tidigare arbetat inom sjukvården som sjuksköterska i flera år.

Under mina år i vuxenutbildningen har de hänt mycket. Inom Sfi har utveckling gått snabbt i samband med att vi fick så många fler elever. Att vara med på den resan har varit arbetsamt men spännande och roligt. Jag har deltagit i olika projekt i Sverige och Europa men även utanför EU. Det är utvecklande att möta kollegor och elever i andra länder och se hur de arbetar med vuxenutbildning. Det är erfarenheter att ta med sig till den egna verksamheten och utveckla vidare.

Jag har suttit i VIS styrelse ett år och ser fram emot ytterligare ett år. Jag vill bidra med mina erfarenheter och att tillsammans utveckla vuxenutbildningen i det livslånga lärandet.

Roger Jakobsson

Jag är Utbildningsdirektör på Iris. Jag har många års erfarenhet av arbete som chef, ledare och coach med ansvar för personalledning, ekonomistyrning, kvalitetsarbete, pedagogik och marknadsföring. Jag har gedigen erfarenhet från utbildningsväsendets olika former så som förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola och komvuxverksamhet. Jag har arbetat med arbetsmarknadsinsatser (ex AF som kund), yrkesutbildningar, yrkeshögskola och omställningsuppdrag. Jag har varit rektor i kommunal verksamhet, verksamhetschef i Academedia och utbildningschef i Stadsmissionens skolor.

Jag har också erfarenhet från elitidrotten. Jag var förbundskapten damlandslaget i bandy med 5 VM-guld och Herrelittränare i Elitserien i Uppsala med IK Sirius.

Jag hoppas kunna bidra i ViS styrelsearbete med strategi för att skapa utveckling och hållbarhet för vuxenutbildningen.

 Jennie Sjögren

Jag är rektor på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Jag är legitimerad lärare och utbildad rektor. Jag är ansvarig för ”Stöd och Vägledning” dvs mottagning, antagning, vägledning och stöd till Vuxenutbildningens elever, kommunmedborgare och verksamhet i Sundsvall. Jag har jobbat med Vuxenutbildning i 12 år, 10 år som rektor och dessförinnan som utbildningsledare inom Yrkeshögskolan. Jag har också varit samordnare och lärare inom gymnasieskolans individuella program. Jag har under mina år som rektor ansvarat för olika verksamheter och har därför en bred kunskap kring de frågor som rör Vuxenutbildning.

När samhället förändras måste vuxenutbildningen vara flexibel och innovativ för att möta nya förutsättningar och krav. Det är just det som gör att jag trivs så bra på Vuxenutbildningen. Jag trivs i det formbara, att få lyfta blicken, se helhet och utifrån lagar, regler, forskning och beprövad erfarenhet skapa de bästa förutsättningarna för de vi finns till för. Det står aldrig stilla, ingen dag är den andra lik och mitt pedagogiska ledarskap måste ständigt vara aktivt.

Jag har suttit i ViS styrelse i 1 år. Det är viktigt med ett organ som har Vuxenutbildningen i fokus, som kan föra talan både för stora och små kommuner och anordnare och som hjälper beslutsfattare att se frågeställningar ur olika perspektiv. Vuxenutbildningen har fler elever än gymnasieskolan och frågeställningarnas karaktär är komplexa.

Anna Falkström Olsson

Jag arbetar som en av två SFI-rektorer på Birgittaskolan i Linköpings kommun. Jag har arbetat inom Sveriges fantastiska vuxenutbildning sedan 2011 i olika roller, som lärare, verksamhetschef och nu rektor. Jag har arbetat inom upphandlad vuxenutbildning och nu i kommunens egen regi. Jag har framför allt arbetat med  vård- och omsorg samt barn- och fritidsutbildning.

SFI är, för mig, ett nytt verksamhetsområde sedan 2018. Jag stortrivs i min roll som rektor inom SFI där jag får möjlighet att arbeta med fantastiska elever och kollegor. Elever som kommer från världens alla hörn och som tillsammans med oss medarbetare skapar en härlig verksamhet att jobba i.

Jag har suttit i ViS styrelse sedan 2016 och jag ser verkligen fram emot ytterligare ett år tillsammans med styrelsen och våra samarbetspartners. Jag har under 2019 bland annat planerat årets ViS-konferens som skulle ha gått av stapeln i slutet av mars. Vi hoppas nu att alla deltagare hänger med oss till det nya datumet 23-24 november, så att vi får genomföra den årliga ViS-konferensen som planerat. En konferens där vi har skruvat lte på formatet!

Jussi Koreila

Jag arbetar som verksamhetschef på Vuxenutbildning Stockholm med ansvar för antagning, vägledning, stöd inför studier och ekonomifrågor. Jag har arbetat med vuxenutbildningen  i 20 år i olika roller inom Vuxenutbildningen, från lärare till rektor och nu som verksamhetschef.

Jag började arbeta med Vuxenutbildningen, när Kunskapslyftet var på topp. Vuxenutbildningen har utvecklats en hel del sedan dess, både genom reformer, utvecklingsprojekt och andra förändringar. Detta har gett mig perspektiv på de förändringar som vuxenutbildningen har idag. I min nuvarande roll som verksamhetschef i Stockholm är jag med och skapar framtidens vuxenutbildning, utifrån de behov och förutsättningar som finns.
I ViS Styrelse vill jag gärna bidra med mina erfarenheter och kunskaper för att främja och utveckla Vuxenutbildningen och det livslånga lärandet i Sverige.

 Michaela Zankl

Jag har lärarexamen och är utbildad rektor. Nu kombinerar jag rollen som regionchef för upphandlad verksamhet och företagsutbildningar på Folkuniversitetet med utredningsarbetet i KLIVA-utredningen på Regeringskansliet.

Sedan jag började jobba med vuxnas lärande och utveckling 2009 har jag haft förmånen att arbeta med både skollagsreglerad vuxenutbildning och arbetsmarknadsuppdrag. Jag ser en stor fördel med att ha kunskap om de båda områdena då de, i den bästa av världar, samspelar med individens bästa som mål. Läsning av forskning, utredningar och annat kunskapsutvecklande lockar alltid och jag har en klar ambition att fatta kloka beslut på rätt grunder. Vuxenutbildningens tredelade uppdrag är min ledstjärna: samhällsliv, arbetsliv och personlig utveckling! Jag känner ett särskilt engagemang för frågan om resursperspektiv i vuxenutbildningen. De elever vi möter har enormt mycket kunskap och många erfarenheter med sig. De ska vi ta vara på. Därtill ska vi erbjuda en gedigen utbildning och fylla på med det som behövs för en ljus framtid.

I ViS hoppas jag kunna bidra med ett nyanserat resonemang om utbildning och andra insatsers betydelse för lyckade studier i högre utbildning, integration och varaktig etablering på arbetsmarknaden. Jag är inte förtjust i skenbara genvägar!

På min fritid gillar jag yoga, att rasta min racer, laga mat, läsa och resa.