Medlemskap

ViS är branschorganisationen för den formella vuxenutbildningen i Sverige. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir vår röst när vi driver viktiga frågor för vuxenutbildningen. Som medlem får du värdefulla kontakter, uppdateringar och omvärldsbevakning inom vuxenutbildningens område. Som medlem får du och din organisation också kurser och konferenser till rabatterade priser samt goda förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter.

ViS nätverk för studie- och yrkesvägledare, matematiklärare och administratörer ger våra medlemmar ytterligare möjligheter till utbildning, uppdatering, erfarenhetsutbyte och påverkan.
ViS är ett forum för dig som vill påverka och driva viktiga frågor för vuxenutbildningen.

Årsavgift

Som medlem definieras en organisation/juridisk person med ett och samma organisationsnummer.
Medlemsavgiften för 2018 är:

  • 7 500 kronor för medlem med 1-24 anställda
  • 15 000 kronor för medlem med 25 eller fler anställda

Årsmötet 2018 beslöt att årsavgiften kommer vara oförändrad 2019.